Celem realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia programu edukacyjnego skierowanego do osób powyżej 60. roku życia  jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki urazów wśród seniorów.

Każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne zawierają wiele praktycznych informacji.

Rejestracja

select