Celem realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia programu edukacyjnego skierowanego do opiekunów osób starszych jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki urazów wśród seniorów

Każdy z uczestników otrzyma materiały edukacyjne zawierające wiele praktycznych informacji

Kontakt:  22 379 23 10

Rejestracja

select